Návštěvní řád

Návštěvní doba

Návštěvní hodiny jsou v úterý, čtvrtek, sobotu a neděli od 14 - 17 hod. V odůvodněných případech a po domluvě se staniční sestrou, či lékářem dané stanice, lze dohodnout návštěvu i mimo tyto hodiny.

Prosíme však, abyste sledovali naše stránky, kde se v záložce aktualit může návštěvní doba mimořádně upravovat.

Pravidla chování návštěvníků

Prosíme návštěvy, aby při vstupu do budovy sanatoria nahlásily pracovnici na recepci jméno pacienta, kterého hodlají navštívit.

Nadále platí povinnost mít nasazený respirátor ve vnitřních prostorách sanatoria.

Přístup do Sanatoria Jih bude odepřen osobám pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, osobám mající rušivý vliv na pořádek a bezpečnost chodu zařízení, osobám, které nenahlásí jméno pacienta, nebo lidem prokazatelně postiženým nemocemi, které mohou ohrozit zdraví pacientů a zaměstnanců.

Místo pro přijímání návštěv

Pacienti mohou přijímat návštěvy na svém pokoji, v denní místnosti, nebo v odpočinkových zónách na chodbách oddělení.

Odchody pacientů z oddělení je vždy nutno konzultovat s ošetřujícím lékařem, staniční sestrou, nebo službu konající zdravotní sestrou