Návštěvní řád

Návštěvní doba

Návštěvní hodiny jsou denně od 14.00 do 18.00 hod. V odůvodněných případech a po domluvě s hlavní sestrou, staniční sestrou, či jinou službu konající zdravotní sestrou, lze dohodnout návštěvu i mimo tyto hodiny.

Pravidla chování návštěvníků

Prosíme návštěvy, aby při vstupu do budovy sanatoria nahlásily pracovnici na recepci jméno pacienta, kterého hodlají navštívit. Každý návštěvník pak obdrží návštěvnickou kartu v podobě visačky, kterou si připne na oděv na viditelné místo.

Taktéž žádáme o odevzdání návštěvnických karet při odchodu ze zařízení zpět na recepci.

Přístup do Sanatoria Jih bude odepřen osobám pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, osobám mající rušivý vliv na pořádek a bezpečnost chodu zařízení, osobám, které nenahlásí jméno pacienta, nebo lidem prokazatelně postiženým nemocemi, které mohou ohrozit zdraví pacientů a zaměstnanců.

Místo pro přijímání návštěv

Pacienti mohou přijímat návštěvy na svém pokoji, v denní místnosti, nebo v odpočinkových zónách na chodbách oddělení.

Odchody pacientů z oddělení je vždy nutno konzultovat s ošetřujícím lékařem, staniční sestrou, nebo službu konající zdravotní sestrou