Vítejte

Jsme nestátní zdravotnické zařízení s celodenní ošetřovatelskou péčí. Svým pacientům zajišťujeme komplexní ošetřovatelskou lůžkovou péči podle Zákona č. 372/2011 Sb, o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, § 9, písm. d).

Na podzim roku 2015 jsme zahájili provoz v nově zrekonstruovaných prostorách bývalé Nemocnice Ostrava-Jih (dříve Závodní nemocnice Nové Huti) na Pavlovově ulici v Ostravě-Zábřehu.

Pro naše klienty máme k dispozici 132 lůžek komplexní ošetřovatelské péče. Disponujeme prostornými a moderně vybavenými dvoulůžkovými pokoji s vlastním hygienickým zařízením. Veškeré prostory pro pacienty jsou bezbariérové.

  

Naším cílem je stabilizovat zdravotní stav pacientů natolik, aby se mohli navrátit zpět do svého domácího prostředí, a v rámci svých možností žít nadále plnohodnotným životem.

Poskytované zdravotní a ošetřovatelské služby jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.